Doğan Trend Otomotiv, bilgi güvenliğini faaliyetlerini temel ilkelerinden biri haline getirmiştir. Bu çerçevede, Doğan Trend Otomotiv'e ve paydaşlarına ait bilgi varlıklarının ve tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin sistemli bir şekilde yönetilmesi ve korunması gerektiğinin bilincinde bir kurumuz.

Buna bağlı olarak,

 • Şirketimizin ve markalarımızın güvenilirliğini ve itibarını korumayı, 
 • Şirketimizin ve paydaşların korumakla yükümlü olduğumuz tüm bilgilerinin gizliliğinin temin edilmesini, 
 • Bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanmasını, 
 • Şirketimizin isleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgi varlıklarının korunmasını, 
 • Şirketimizin bilgi varlıklarına ilişkin risk değerlendirme ve risk izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle bilgi güvenliği ile ilgili risk ve fırsatları yönetmeyi, 
 • Şirketimiz çalışanlarının bilgi güvenliğine ilişkin bilinç ve farkındalık seviyelerini artırmayı, 
 • Ana ve destekleyen tüm iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini, 
 • Tüm faaliyetlerimizi ve sürdürülebilir büyümemizi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

Bu hedef doğrultusunda; 

 • Şirketimizin tüm birim ve çalışanlarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının yanı sıra, yasal uygulamalardan ve sözleşmelerden doğan/ doğabilecek şartlara uygun hareket etmesini, 
 • Bu kapsamda belirlenen amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların oluşturulmasını, 
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi destekleyerek, bu sistem çerçevesindeki tüm yenilikler, değişimler ve gelişmeler hakkında tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıkların artırılmasını beyan ve taahhüt ederiz.

DOĞAN TREND SİTESİNDE ARA